Wedding Suanthip

ครั้งหนึ่งในชีวิต การฉลองมงคลสมรสเป็นที่สุดของความรัก เป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศสวนสวยและเรือนไทยภายในบริเวณ ‘สวนทิพย์’ เป็นสถานที่ที่พิเศษสุดสำหรับท่านในการจัด งานพิธีการตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและการจัดเลี้ยงฉลองในโอกาสสำคัญอันควรแก่การจดจำประทับใจมิรู้ลืม

‘สวนทิพย์’ ช่วยท่านวางแผนการจัดเตรียมงานพิธีการต่างๆ อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รวมทั้งการเตรียมการจัดเลี้ยงต้อนรับในแบบ Cocktail, Afternoon Tea, Buffet เพื่อรับรองแขกได้ถึง ๓๕๐ ท่าน
‘สวนทิพย์’ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท่านจะมั่นใจในความสมบูรณ์แบบ ในการจัดเตรียมงานในรายละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตกแต่ง สถานที่อันสวยงาม การจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม ดนตรีและความบันเทิงต่างๆ

พิธีสงฆ์

การทำบุญเป็นวัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทยเราแต่โบราณกาลมา ที่จะน้อมอัญเชิญอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยมาเป็นสิริมงคลในการเริ่มพิธีการสำคัญทั้งปวง จึงได้เป็นขนบธรรมเนียมนิยมปฎิบัติสืบต่อกันมา ที่จะต้องเริ่มด้วยการทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์เป็นปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์

‘สวนทิพย์’ ดูแลใส่ใจในรายละเอียดของการจัดเตรียมพิธีการ ตั้งแต่การนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป การจัดเตรียมสถานที่และพิธีการต่างๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

พิธีหมั้นและพิธีรดน้ำสังข์

‘สวนทิพย์’ จัดเตรียมพิธีหมั้นและพิธีรดน้ำสังข์ภายในห้องรับรอง ที่ตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ประดับบริเวณพิธี ชุดโต๊ะพิธีหมั้น โต๊ะหมู่บูชา ชุดตั่งรับน้ำสังข์ ชุดโต๊ะเครื่องสังข์ มงคล แป้งเจิม มาลัยบ่าวสาว ฯลฯ เป็นต้น

Wedding in the Gardens

หนึ่งในวันสำคัญของชีวิตคู่ ‘สวนทิพย์’ สามารถจัดงานเลี้ยงรับรองในสวนสวยในรูปแบบ Cocktail หรือ Buffet สำหรับแขกตั้งแต่ ๕๐-๓๕๐ ท่าน พร้อมดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ช่อดอกไม้เจ้าสาว ช่อดอกไม้ติดเสื้อเจ้าภาพ สมุดประสาทพร ฯลฯ เป็นต้น