เงื่อนไขและการบริการ

สวนทิพย์ - ปากเกร็ด, นนทบุรี หนึ่งในร้านอาหารไทยชั้นนำของ เมืองไทยที่ได้รับ รางวัลมิชลินสตาร์ ๑ ดาว ประเภท “ ร้านอาหารที่ดีมากในประเภทเดียวกัน ” ปี ๒๕๖๒

จากคำชื่นชมในเอกลักษณ์การทำอาหารไทยต้นตำรับ ดั้งเดิมด้วยรสชาติ การจัดสำรับที่ปราณีต ท่ามกลางบรรยากาศบ้านเรือนไทยในสวนอันงดงามร่มรื่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา และด้วยทำเลที่ตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายในอดีต ... ทำให้ ‘ สวนทิพย์ ’ เป็นบ้านเรือนไทยแห่งศิลปวัฒนธรรม ที่เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยง งานพิธีการ ในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยสามารถจัดเตรียมการรับรองแขกได้มากถึง ๓๕๐ ท่าน ด้วยเมนูอาหารไทยต้นตำรับ และอาหารนานาชาติ

สวนทิพย์มีความได้เปรียบที่เหนือกว่าสถานที่อื่นๆ ในด้านภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งในจังหวัดนนทบุรี และบริเวณใกล้เคียง สามารถเดินทางทางเรือจากสวนทิพย์ไปยังเกาะเกร็ด เที่ยวชมวัด และโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ใช้เวลาเดินทาง ๑๕ - ๓๐ นาที

สวนทิพย์ยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วิถีชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทย มีการสอนการทำอาหารไทยต้นตำรับ การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้า / ดอกไม้สด เช่น พวงมาลัย, เครื่องแขวน ซึ่งผู้สนใจสามารถซื้อ และสั่งทำเป็นของที่ระลึกได้

Restaurant / Weddings / Function / Cultural สำรองที่นั่งร้านอาหาร / ใช้บริการสถานที่และงานบริการด้านอื่นๆ ในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือการประชุมสัมมนา / สินค้าประเภทการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและดำรงรักษาวิถีชีวิตแบบไทย

๑. ติดต่อ สำรองที่นั่ง และบริการ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
- โทรศัพท์ Call Center โทร. ๐ - ๒๕๘๓ - ๓๗๔๘ , ๐ - ๒๕๘๓ - ๔๕๔๐ - ๒
- โทรศัพท์มือถือ ( ๒๔ ชั่วโมง ) โทร. ๐๘ - ๒๓๖๖ - ๙๓๙๓
- ผ่านทาง E-mail : suanthip@gmail.com

๒. สวนทิพย์ จะทำการลงบันทึกข้อมูลการสำรองที่นั่ง และยืนยันข้อมูลต่างๆ เช่น การสำรองที่นั่งรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารสวนทิพย์ หรือ สำรองการใช้บริการสถานที่จัดการมงคลสมรส โดยทีมงานจะโทรประสานงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จากท่านอีกครั้ง ทั้งนี้ทีมงานจะติดตามโทรประสานงาน บริการ และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ... เพื่อให้ท่านได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยมที่สุด....

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖
๒ - บริษัท สวนทิพย์ บ้านสวน จำกัด ( เรียกว่า “ สวนทิพย์ ” หรือ “ เรา ” ) ขอต้อนรับลูกค้า และสมาชิกทุกท่าน ( เรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ท่าน” หรือ “ท่านสมาชิก” ) และขอต้อนรับ ห้าง ร้าน บริษัท และองค์กรต่างๆ อาทิ บริษัททัวร์ ซัพพลายเออร์ หรือ ผู้ให้บริการ ตลอดจน ตัวแทนจำหน่าย สินค้า และบริการ ( รวมเรียกว่า “ คู่ค้าของเรา ” ) เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ( “ เว็บไซต์ ” ) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้นำข้อกำหนดการใช้งาน ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ มาใช้บังคับกับบริการของเราที่จัดให้แก่ท่านไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการสำรองที่นั่งออนไลน์ ออฟไลน์ การขอบริการฝ่ายบริการลูกค้า หรือบริการอื่นใดก็ตาม โดยการเข้าค้นหา และใช้งานเว็บไซต์ ท่านทราบดีและตกลงว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานแล้ว นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของเรา ซึ่งท่านจะพบเห็นได้ในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นโยบายการสั่งซื้อสินค้า และบริการ นโยบายการยกเลิก เปลี่ยนแปลง การซื้อสินค้า และบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายด้านความปลอดภัย นโยบายการช่วยเหลือ และรับเรื่องร้องเรียน ช่องทางการติดต่อ เงื่อนไขการใช้งานเป็นต้น ( ซึ่งรวมกันเรียกว่า “ นโยบาย ” ) ทั้งนี้ ท่านได้ทราบดีและตกลงว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดของนโยบายด้านต่างๆ ของเว็บไซต์ของเราแล้ว จึงเลือกซื้อบริการต่างๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายต่างๆ ของเรา หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับข้อกำหนดการใช้งาน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที ข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายด้านต่างๆ อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว ก่อให้เกิดสัญญาขึ้นอย่างสมบูรณ์ และจะเป็นการลบล้างบรรดาข้อตกลงหรือความเข้าใจ (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) ระหว่างท่านกับเราเกี่ยวกับเรื่องตามหัวข้อนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งให้เป็นประการอื่น

๑. ขอบเขตการให้บริการของเรา
ในเว็บไซต์ สวนทิพย์ ได้จัด แพลตฟอร์ม ออนไลน์ ( online platform ) ให้ท่านสามารถเข้าชมสินค้าและงานบริการทุกประเภท ของ สวนทิพย์ ได้และสามารถทำการสำรองที่นั่งในการเข้าใช้บริการ ณ หน้าร้าน หรือ ร้านอาหารที่มีชื่อว่า สวนทิพย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 17/9 หมู่7 9 สุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 76 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมี 2 ช่องทางการสื่อสาร คือ เว็บไซต์ ( รวมระบบอีเมลล์ หรือจดหมายอิเลคโทรนิคส์ ) และโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งการเข้าใช้บริการ

๒. การใช้งานเว็บไซต์
สวนทิพย์ อนุญาตให้แก่ท่านในการใช้สิทธิที่มีขอบเขต ที่เป็นการจำกัด ที่เป็นส่วนบุคคล ที่ไม่อาจโอนได้ ที่ไม่อาจให้อนุญาตช่วงได้ ที่อาจเพิกถอนได้ในการเข้า และใช้เว็บไซต์เท่าที่ได้ให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง ใน ข้อกำหนดการใช้งาน เว้นแต่สิทธิอันจำกัดที่อนุญาตไว้นี้ เราไม่ให้สิทธิอื่นใดหรือการอนุญาตใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์แก่ท่าน เราขอสงวนสิทธิหรือการอนุญาตใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ เช่นเดียวกับ ซอฟท์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ สวนทิพย์ หรือ ซัพพลายเออร์ ของ สวนทิพย์ และ ผู้ให้บริการ ท่านอาจใช้งานเว็บไซต์เพื่อการสอบถามหรือการสำรองที่นั่ง โดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และท่านรับรองว่าจะไม่ทำการสำรองที่พักที่เป็นการสุ่มเสี่ยงจองแบบไม่ตั้งใจ ปลอมหรือหลอกลวง หรือ เป็นการสำรองที่นั่งเพื่อคาดหมายอุปสงค์ นอกจากนี้ ท่านยังรับรองว่าจะจัดหาอีเมลที่ถูกต้อง รายละเอียดที่ติดต่อทางไปรษณีย์ และ/หรือ รายละเอียดติดต่ออื่นๆ แก่ สวนทิพย์ และทราบดีว่า สวนทิพย์ อาจใช้รายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการติดต่อกับท่านในกรณีที่อาจพิสูจน์ความจำเป็น หรือกรุณาปรึกษา ทีมงานสวนทิพย์ และท่านสามารถศึกษา เพื่อคลายความกังวลในการให้ข้อมูลกับเราจาก นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ดังนั้น เพื่อเป็นเงื่อนไขของการใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์หรือข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นการเฉพาะตัว (โดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า ท่านตกลงที่จะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา เผยแพร่ ถ่ายทอด แสดง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ให้สิทธิ สร้างสรรค์งานที่สืบเนื่องมาจาก โอน หรือจำหน่ายหรือจำหน่ายใหม่ซึ่งข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านยังตกลงที่จะไม่ดำเนินการต่อไปนี้
- ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ทำการสำรองที่นั่งที่เป็นการสุ่มเสี่ยงแบบไม่ตั้งใจ ที่เป็นเท็จ หรือที่เป็นการหลอกลวง
- เข้า ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์โดยใช้โรบอต (Robot) สไปเดอร์ (spider), สแครปเปอร์ (scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติหรือดำเนินการด้วยฝีมือตนเอง เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเราก่อนล่วงหน้า
- ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอต เอ็กซ์ครูชั่น เฮดเดอร์ (robot exclusion header) อื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการใดๆ ที่นำมาใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าเว็บไซต์นี้
- กระทำการใดๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนดภายใต้ดุลพินิจของเรา ถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่โดยไม่มีเหตุผลหรือที่ไม่ได้สัดส่วนบนโครงสร้างพื้นฐานของเรา - ทำการเชื่อมโยงแนวลึก (Deep-link) ไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเส้นทางซื้อ) เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเราก่อนล่วงหน้า
- จำหน่ายซ้ำ ใช้งาน ตรวจสอบ เช่น สไปเดอร์ (spider), สเครป (scrape) จัดแสดง บรรจุลง หรือทำซ้ำซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการซึ่งอยู่ในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อกระทำการหรือเพื่อวัตถุประสงค์อันเป็นการแข่งขัน
- “คัดตัด” (“Frame”) “ทำสำเนา” (“Mirror”) หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า
- นำประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ (เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ใดๆ หรือทั้งหมด) เข้ามาในเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์ หรือนำประกาศใดๆ ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- ทำการไม่เหมาะสม อันจะส่งผลเสียต่อสถาบันหลักของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อความ หรือทำการเชื่อมโยงไปถึงการเผยแพร่ใดๆ อันส่งผลเสียต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่อาจเห็นได้ว่าเป็นการอันตราย อนาจาร ลามก ไม่เหมาะสม ชั่วช้าเลวทราม รุนแรง หมิ่นประมาท ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหยียดสีผิว แบ่งแยกเชื้อชาติ ดูหมิ่น ข่มขู่ หลอกลวง รบกวน เกลียดชัง หรือที่อาจถูกต่อต้านได้ประการอื่น
- ทำการเผยแพร่หรือทำการเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลหมิ่นประมาท กล่าวร้าย แจ้งเท็จ หรือดูหมิ่น
- ทำการเผยแพร่สิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดขององค์กรหรือบุคคลใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กฎหมายคุ้มครองความลับทางการค้า สิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือสาธารณะ
- ทำการเผยแพร่สิ่งที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ภายใต้กฎหมายหรือความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
- เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือกล่าวเท็จหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดการผิดหลงในความเกี่ยวข้องของท่านกับบุคคลหรือองค์กรใดหรือแสดงตนอันเป็นเท็จ โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระทำดังกล่าวเพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด เพื่อหลอกลวง หรือเพื่อฉ้อโกงบุคคลอื่น
- แสร้งทำเป็นบุคคลอื่น รวมทั้ง โดยการใช้หัวเรื่องที่ปลอมแปลงขึ้นเพื่อปิดบังต้นกำเนิดของสิ่งที่ท่านนำมาเผยแพร่
- ใช้เว็บไซต์โดยประการที่อาจเป็นการทำลาย ปิดกั้น ทำให้เป็นภาระเกินควร หรือทำให้เสียหายหรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อื่นโดยประการอื่น หรือทำให้เสียหาย ขัดขวาง หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ
- พยายามที่จะเข้าเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลอื่น โดยการเจาะระบบข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนตัว หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
- รับหรือพยายามรับข้อมูลและเนื้อหาหรือข้อมูลอื่นใดด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่มีเจตนาให้มีในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลด้วยประการอื่นเกี่ยวกับบุคคลอื่นเช่นที่อยู่ทางอีเมล
- มีส่วนร่วมในการหลอกลวงที่ตั้งใจปรับเปลี่ยน organic search engine result page (SERP) หรือนำเทคนิค search engine optimization (“SEO”) วิธี SEO ที่เห็นว่าเป็นการขัดต่อแนวทางปฏิบัติของเครื่องมือค้นหาโดยทั่วไป วิธี SEO ที่เห็นว่าผิดศีลธรรม หรือการทำ “black hat” (aka “spamdexing”) ซึ่ง รวมถึง แม้จะไม่จำกัดเฉพาะ cloaking, meta data และ title tags, content scraping, link schemes, Google bombs, keyword stuffing, hidden text and links, doorway and cloaked pages, link farming or schemes, blog comment spam etc. หรือ
- ในการสำรองที่นั่งในเว็บไซต์ ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านไม่ได้ถูกโปรแกรมการคว่ำบาตรของต่างประเทศ หรือมีสถานะเป็นผู้ต้องหาหลบหนีการดำเนินการทางกฎหมายในคดีความต่างๆ
- กระทำการใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ สวนทิพย์ และพนักงานของเรา ชื่อเสียงของ สวนทิพย์ หรือกระทำการอื่นใดที่มีผลกระทบในทางลบประการอื่น เว้นแต่จะได้ถูกห้ามไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจทำการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ไปยังหน้าเพจอื่นนอกเหนือจากโฮมเพจของเว็บไซต์ หรือคัดตัด (Frame) เว็บไซต์ หรือเว็บเพจ หรือสิ่งอื่นใดที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ หรือผู้อื่นอาจทำการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlink) ไม่ว่าลักษณะใดของเว็บไซต์ในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก สวนทิพย์

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต เราจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ผู้จัดการทั่วไป และกรรมการของบริษัท เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด การดำเนินการ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน เราจะเร่งรัด ตรวจสอบ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม เราจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ ในทุกวัน ตามความคืบหน้าของการดำเนินการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ( 3 ช่องทาง ) ดังนี้ ผู้ร้องเรียน .. ระบุรายละเอียด เรื่องราวที่จะร้องเรียน ตามวัน และเวลา ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมหลักฐานเอกสาร ( หากมี ) พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งถึง ผจก.ทั่วไป ( General Manager )

1. จดหมายทางไปรษณีย์
กรุณาส่ง .. ท่านผู้จัดการทั่วไป บริษัท สวนทิพย์ บ้านสวน จำกัด
17/9 หมู่7 9 สุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 76 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail )
E-mail address : suanthip@gmail.com
3. Call Center
Tel : 02-583-3748 , 02 – 583 4540-2 เพื่อแจ้งเรื่องราวร้องเรียน หรือฝากเบอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

การยืนยัน การซื้อสินค้า และบริการของเรา ท่านจะต้องชำระเงิน ตามเงื่อนไขกำหนดเวลา ที่ระบุใน ใบเรียกเก็บเงิน [ Invoice ] เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่ง , ซื้อสินค้า และบริการของเรา โดย ทีมงาน สวนทิพย์ จะดำเนินการ ระบุ ข้อความ “ Voucher Confirm ” ของ สวนทิพย์ส่งมอบให้ท่าน เพื่อใช้ในการใช้บริการ ตามลำดับ

นโยบายการยกเลิก เปลี่ยนแปลง การซื้อสินค้า และบริการ

๑. แจ้งยกเลิก เปลี่ยนแปลง การซื้อสินค้า และบริการ โดย ท่านสมาชิก
ท่านสมาชิก จะต้องติดต่อ แจ้งความประสงค์ของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสาร เฉพาะ Call Center เท่านั้น และจะต้องนำ เอกสารการจอง ( Voucher ) พร้อมระบุข้อความ “ ยกเลิก ” “ cancelled ” เป็นลายลักษณ์อักษร จัดส่ง แฟกซ์ ( Fax ) หรือส่งจดหมายอิเลคโทรนิคส์ ( E-mail ) ถึง สวนทิพย์ และทำการยืนยันการ รับ-ส่ง เอกสารกับ Call Center ทีมงาน สวนทิพย์ จะดำเนินการยกเลิก และบริหารจัดการ ตามความประสงค์ของท่าน และแจ้งทราบในลำดับต่อไป อย่างน้อย เป็นเวลา ๓๐ วัน ( Free Of Charge By Suanthip ) การแจ้งยกเลิก การซื้อสินค้า และบริการทุกชนิดบนเว็บไซต์ของเรา รบกวนท่านแจ้งตามขั้นตอน ก่อนวันที่ใช้บริการ หรือวันเดินทาง ล่วงหน้าอย่างน้อย เป็นเวลา ๓๐ วัน ซึ่ง สวนทิพย์ ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการใดๆ จากท่าน และจะทำการประสานงาน อำนวยความสะดวกให้ตรงตามความต้องการของท่าน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียม อันก่อให้เกิดความเสียหายจากการยกเลิกนั้น จะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของ “ คู่ค้าของเรา ” ๒๑ - ๒๙ วัน
หากท่านแจ้งยกเลิก การซื้อสินค้า และบริการ ก่อนวันเดินทาง ๒๑ - ๒๙ วัน สวนทิพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ๕๐% จากยอดค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในใบเรียกเก็บเงิน [ Invoice ] โดยไม่มีการต่อรองด้วยเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้ถือเป็นการผิดต่อเงื่อนไขการแจ้งยกเลิกการซื้อสินค้า และบริการ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท รวมถึง “ คู่ค้าของเรา ” ทั้งนี้ บริษัทต้องชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจาการยกเลิกของท่าน ซึ่งในส่วนของความเสียหายนั้น เราก็ไม่สามารถเรียกคืน ( Refund ) จาก “ คู่ค้าของเรา ” ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน บนความร่วมมือทางธุรกิจอันดีร่วมกัน อย่างเป็นระบบ ๑๑ - ๒๐ วัน
หากท่านแจ้งยกเลิก การซื้อสินค้า และบริการ ก่อนวันเดินทาง ๑๑ - ๒๐ วัน สวนทิพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ๘๐% จากยอดค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในใบเรียกเก็บเงิน [ Invoice ] โดยไม่มีการต่อรองด้วยเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้ถือเป็นการผิดต่อเงื่อนไขการแจ้งยกเลิกการซื้อสินค้า และบริการ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท รวมถึง “ คู่ค้าของเรา ” ทั้งนี้ บริษัทต้องชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจาการยกเลิกของท่าน ซึ่งในส่วนของความเสียหายนั้น เราก็ไม่สามารถเรียกคืน ( Refund ) จาก “ คู่ค้าของเรา ” ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน บนความร่วมมือทางธุรกิจอันดีร่วมกัน อย่างเป็นระบบ ๑ - ๑๐ วัน
หากท่านแจ้งยกเลิก การซื้อสินค้า และบริการ ก่อนวันเดินทาง ๑ - ๑๐ วัน สวนทิพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ๑๐๐% จากยอดค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดในใบเรียกเก็บเงิน [ Invoice ] โดยไม่มีการต่อรองด้วยเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ให้ถือเป็นการผิดต่อเงื่อนไขการแจ้งยกเลิกการซื้อสินค้า และบริการ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท รวมถึง “ คู่ค้าของเรา ” ทั้งนี้ บริษัทต้องชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจาการยกเลิกของท่าน ซึ่งในส่วนของความเสียหายนั้น เราก็ไม่สามารถเรียกคืน ( Refund ) จาก “ คู่ค้าของเรา ” ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน บนความร่วมมือทางธุรกิจอันดีร่วมกัน อย่างเป็นระบบ ๒. การแจ้งเปลี่ยนแปลง สินค้า และบริการ
ท่านสมาชิก จะต้องติดต่อ แจ้งความประสงค์ของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสาร เฉพาะ Call Center เท่านั้น และจะต้องนำ เอกสารการจอง ( Voucher ) พร้อมระบุข้อความ “ Amendment Request ” เป็นลายลักษณ์อักษร จัดส่ง แฟกซ์ ( Fax ) หรือส่งจดหมายอิเลคโทรนิคส์ ( E-mail ) ถึง สวนทิพย์ และทำการยืนยันการ รับ-ส่ง เอกสารกับ Call Center ทีมงาน สวนทิพย์ จะดำเนินการยกเลิก และบริหารจัดการ ตามความประสงค์ของท่าน และแจ้งทราบในลำดับต่อไป อย่างน้อย เป็นเวลา ๓๐ วัน ( Free Of Charge By Suanthip ) การแจ้งเปลี่ยนแปลง การซื้อสินค้า

สวนทิพย์ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งในการติดต่อสื่อสารต่างๆ กับเรา โดยเรามีนโยบายดูแล เก็บรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ดังนี้

ช่องทาง การติดต่อสื่อสาร

“ สวนทิพย์ ” จะติดต่อกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) เท่านั้น โดยท่านสามารถเลือก ช่องทางการสื่อสารกับเราได้เอง ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งความต้องการ ต่อเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับท่าน จากนั้นเราจะติดต่อเพื่อให้บริการท่านในทันที หรืออย่างน้อยภายใน ๑๕ นาที กรณีเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่ “ สวนทิพย์ ” ได้เปิดเผยข้อมูลช่องทางการสื่อสารแก่ท่าน ภายในหัวข้อ “ ติดต่อเรา ” บนหน้าเว็บไซต์แล้ว ดังนี้

Call Center : ๐ - ๒๕๘๓ - ๓๗๔๘ , ๐ - ๒๕๘๓ - ๔๕๔๐ - ๒
Mobile : ๐๘ - ๒๓๖๖ - ๙๓๙๓
E-mail : suanthip@gmail.com

การรวบรวม และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการติดต่อสื่อสายกับเราในเรื่อต่างๆ โดยท่านได้ให้ข้อมูลต่างๆ อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ไว้กับทีมงานสวนทิพย์แล้ว ท่านจะได้รับการดูแลปกป้อง และเป็นความลับภายในบริษัทของเราเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเรา และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การลงทะเบียนฐานข้อมูลสมาชิก เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ส่วนลดต่างๆ โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิก เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน เพื่อให้แน่ใจว่า ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด และการบริการนั้นตรงตามความต้องการของท่านผู้มีอุปการคุณของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่ส่งต่อ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลภายนอกอื่น โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ก็ตาม และไม่ว่าท่านจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เราไม่มีหน้าที่ และจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของท่านกับบุคคลที่ ๓ หรือ องค์กรภายนอก เว้นแต่ หากมีข้อบังคับทางกฎหมาย หรืออาศัยอำนาจทางกฎหมายโดยตรงจาก องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว ย่อมหมายถึง เกิดความผิดปกติในความสุจริตของผู้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ และอาจผิดตามเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผู้กระทำผิดต่อกฎหมายต่อองค์กร หรือหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายนั้น

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล เว็บไซต์ของเราจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ( นโยบายด้านความปลอดภัย ) ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน เราจำเป็นต้องขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มการจอง เช่น ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการจองห้องพักแก่ท่านหรือติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ถือเป็นนโยบายของบริษัทที่ข้อมูลของลูกค้าจะถือเป็นความลับของบริษัท ไม่สามารถเผยแพร่แก่บุคคลที่สาม แม้จะได้รับการอนุญาติจากลูกค้าก็ตาม
ท่านสามารถเชื่อเถือได้ในการดำเนินการด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของเรา และเกี่ยวกับการรักษาความลับ ข้อมูลส่วนตัวของ ท่านและการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่การจองกำลังดำเนินการอยู่ ผู้ใช้โดยทั่วไปหรือผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะใช้ร่วมกันควรจะทำการ ล็อกเอาท์ทุกครั้งหลังเข้าเว็บไซต์ของเรา
เว็บไซต์ของเรา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ ความมั่นคงปลอดภัย ( Security ) ของท่านสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ สั่งซื้อสินค้า และบริการของเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนด นโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย บริหารจัดการเว็บไซต์ อย่างเป็นระบบ ดังต่อไปนี้

๑. เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึง มาตรฐานการดำเนินงาน ของฝ่าย Information Technology ( IT Dept. ) ซึ่งใช้อุปกรณ์ด้าน IT ที่ได้มาตรฐาน ทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

๒. เราได้กำหนดสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนระบบงานของเว็บไซต์ ให้กับพนักงานของบริษัท แต่ละท่านอย่างชัดเจน

๓. เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ ระดับโลก ในการป้องกัน ตรวจจับ และกำจัด Virus , Spy Ware , Adware , Malware คือ โปรแกรม “ AVG AntiVirus ” และ Advance System Care และมีการอัพเดทซอฟต์แวร์ ทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเป็นระบบ

๔. เราได้ทำการแสกนไวรัส เพื่อตรวจจับ และกำจัด Virus , Spy Ware , Adware , Malware ในระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเป็นระบบ

๕. เราได้ทำการสำรองข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่สำคัญ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเป็นระบบ

๖. เราเปิดใช้ระบบ Firewall ของ Microsoft และ AVG AntiVirus เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่ายอินเตอร์เนท

๗. เราวางแผนนโยบายด้านความปลอดภัยในธุรกรรมการสั่งซื้อ สินค้า และบริการ โดยให้ท่านสมาชิกทำธุรกรรมทางการเงิน การชำระเงิน โดยการโอนเงินสดผ่านธนาคารเท่านั้น

๘. เรามีมาตรการในการป้องกัน การสวมรอย การเข้ารหัส การถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการตรวจเช็คความผิดปกติในการใช้งาน จากบันทึกสถิติ การเข้า-ออกเว็บไซต์ และการป้อนรหัสที่มีความผิดปกติ ( Error ) เพื่อป้องกันการแอบอ้างตัวตนของท่านสมาชิก และระบบการตรวจเช็ค ติดต่อสอบถามจาก Call Center ถึงสมาชิกโดยตรง

๙. เรามีมาตรการในการจัดเก็บ และควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลของท่านสมาชิก โดยระบบการลงทะเบียน Login และต้องระบุตัวตนของสมชิกด้วยการป้อนรหัสส่วนตัว ( Password ) ในทุกครั้งที่มีการใช้บริการเว็บไซต์

๑๐. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ผ่าน Call Center ได้ตลอดเวลาทำการบริษัท

  • สวนทิพย์ -- บ้านสวนริมน้ำเจ้าพระยา
    บ้านเรือนไทยแห่งศิลปวัฒนธรรม

  • " Suanthip Baan Chao Phraya
    The Thai Cultural House. "